my clip
 
 Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực Phẩm tuyển sinh tại Hà Nội

                               XÉT NGUYỆN VỌNG 2 & 3

Các ngành:   - Tài chính ngân hàng

                   - Kế toán

                   - Quản trị Kinh doanh

                   - Công nghệ thông tin

 
 
Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm tuyển sinh
Picture
+ Tuyển sinh các lớp đào tạo tại Hà Nội
+ Hệ cao đẳng chính quy, trung cấp chuyên nghiệp, liên thông cao đẳng

 
  Loading

  Lưu trữ

  September 2011

  Danh mục

  All
  Tuyển Sinh CĐ ĐH

  RSS Feed